De doop

Doop
De waterdoop is een publieke belijdenis van je wedergeboort en persoonlijk geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus.

Om gedoopt te worden in onze gemeente moet je:

  • Wederom geboren zijn, dat betekent dat je Jezus Christus erkent als je persoonlijke Verlosser en Heer
  • Deel uit willen maken van het Lichaam van Christus (de kerk of gemeente). Je wil ¬†baptistengemeente Doetinchem je geestelijk thuis maken.
  • Voorafgaand aan de doop een aantal doopstudies meemaken zodat je goed begrijpt wat de doop door onderdompeling betekent.

Doopstudies:

Avond 1 – Hoe zit het met doop en geloof (deel 1)
De Bijbel geeft een duidelijk fundament voor de doop. In deze eerste avond gaan we op zoek naar wat de Bijbel zegt over wedergeboorte, persoonlijk geloof, de doop, wat de doop inhoudt en ook naar de vraag waarom Jezus zich liet dopen.

Avond 2 – Hoe zit het met doop en geloof (deel 2)
De doop is een teken van een nieuw begin. Een belijdenis van het nieuwe leven met Jezus. Het oude wordt afgelegd, symbolisch in het graf achtergelaten door de doop. Wat betekent het om te leven in het nieuwe leven en in de vrijheid waarin we zijn gezet toen we in Jezus gingen geloven? Hoe ziet het dagelijkse leven met God eruit? En wat betekent het om deel uit te maken van de plaatselijke gemeente.

Avond 3 – Praktische voorbereiding en getuigenissen
Tijdens deze avond zullen de praktische dingen worden doorgesproken. Dingen als doopkleding, hoe zal de dienst verlopen, hoe gaat het dopen precies in zijn werk. Op deze avond zullen ook de getuigenissen met elkaar worden gedeeld. Alvast een oefening om het getuigenis in de dienst te geven.

Avond 4 – Follow up
De laatste avond in het traject is een paar weken n√° de doopdienst. We zoeken elkaar op om weer naar elkaar te luisteren. Wat is er gebeurt tijdens en na de dienst. En hoe gaat het leven met God verder?

Opgeven voor de doop of aanvraag meer informatie