Huiskringen

Om de week komen we op woensdag avond om 20:00 uur bij elkaar in huiselijke kring, om samen te bidden en Gods woord te delen. Want kerk zijn is meer dan elkaar op zondag tegenkomen in de dienst. We geloven dat we een geestelijke familie zijn, Gods familie.

De kringavond heeft het karakter van een “open ontspannende ontmoeting” waar iedereen bij mag zijn en mee mag praten. Bij de huiskringen gaat het om meer dan alleen studie en ontmoeting. We hopen dat er warme vriendschappen ontstaan. Ook de zorg voor elkaar vind juist plaats in deze kleine kring. Zorg in gebed, in wijsheid. Maar ook praktische zorg voor elkaar!

huiskring

Het doel van de huiskring is het versterken van de onderlinge relaties, het gesprek over de dingen van God mogelijk te maken en de onderlinge zorg te stimuleren. Er is veel aandacht voor gezelligheid, gezamenlijke activiteiten, maar ook wordt er dieper nagedacht over wat op zondag uit de Bijbel is geleerd en wordt er samen gezongen en gebeden. De kringen zijn voor de gemeente bijzonder belangrijk.

Heb je nog geen kring? Neem contact op via het contactformulier. Dan zullen we dat zo spoedig mogelijk proberen een kring te vinden.

Contactformulier