Wat we doen

Waar we onze inspiratie vandaan halen en wat we als gemeente organiseren en doen.

Het voorbeeld uit de Bijbel
In het boek Handelingen en de brieven kun je lezen wat de gemeente deed. Er werd uit de Bijbel gelezen, onderwijs gegeven en gebeden. Er komen mensen tot geloof in Jezus. En die laten zich dopen in water. Ze komen bij elkaar rond de tempel, in de synagoge en gewoon thuis. Daar breken ze bij het eten een brood en drinken een glas wijn om aan Jezus’ dood en opstanding te denken. Ze lezen hardop uit de Bijbel en volgen samen het onderwijs van de apostelen. Ze bidden voor elkaar en de omgeving en zien naar mensen om. En bij dat alles is de Here Jezus aanwezig. Hij spreekt en werkt door Zijn Geest in hun midden. De samenkomsten zijn inspirerende momenten, waar mensen opgebouwd worden om in Jezus Naam allerlei goed werk te doen in hun eigen omgeving. 

Ritme van samenkomen
We hebben gekozen voor een vast ritme in de maand: 

  • Zondagmorgen. Elke zondagmorgen een gemeenschappelijke samenkomst, waarin we uit de Bijbel lezen, er ruimte voor onderwijs is en we samen zingen en bidden. 
  • Kringen. Twee keer per maand een avond, waarin je in een kleinere groep optrekt.
  • Bijbelstudie. Eén keer per maand een inspirerende en interactieve Bijbelstudie

Doelgroepen
Daarnaast zijn er nog een aantal events en activiteiten voor doelgroepen. Onder "Ontmoeten" in het menu ees je daar meer over. We willen daarbij specifiek aandacht hebben voor kinderen en tieners. 

Van betekenis zijn
We geloven dat mensen op hun eigen plek van betekenis mogen zijn. Bijvoorbeeld door naar mensen om te zien. Dat kan op je werk, op school of in je wijk. Of internationaal via een hulporganisatie. We hopen dat de samenkomsten je daartoe inspireren. Want daar gaat het over de Here Jezus, die naar ons heeft omgezien. Zoals Johannes schrijft: ‘Wij hebben lief, omdat Jezus ons eerst heeft liefgehad’. Als gemeente doen we af en toe ook samen een project of activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de Alpha cursus, de huwelijkscursus of een hulpproject. Daar hoef je niet op te wachten. Heb je een verlangen om ergens te helpen? Bid ervoor, praat erover met de gelovigen om je heen en wees vrijmoedig. Want jij bent geroepen om in je eigen omgeving van betekenis te zijn, in Jezus’ Naam.