Organisatie

Hier kom je wat te weten over wat we geloven over de kerk, de organisatie, de samenkomsten en het leiderschap in de gemeente. 

Wat is een kerk? 
Wat is een kerk? Dat lijkt een simpele vraag. Maar er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Een kerk is bijvoorbeeld een gebouw. Een kerk kan ook een organisatie zijn. En de kerk is een beweging van mensen die samen in Jezus geloven en Hem willen volgen. Dat kan een groep vrienden zijn, collega’s op het werk of een paar buren met wie je samen Jezus volgt. Dan ben je samen deel van wat Jezus voor ogen had: een beweging van mensen. Jezus gaat daarin voorop, het draait om Hem. 

Een beetje organisatie is genoeg
Om dat lekker te laten lopen moeten er soms dingen georganiseerd worden: Waar ontmoet je elkaar? Hoelaat? En wat gaan we dan doen? We geloven dat die organisatie nuttig is, maar niet te dominant moet worden. We zijn namelijk geen bedrijf of dienstverlening. We zijn een groep mensen die vol zijn van Jezus en Hem willen volgen. De Bijbel geeft daar praktische instructie over in de brieven. 

Verschillende rollen
In de Bijbel lees je over drie verschillende rollen: 

  • Het oudstenteam: ze houden de koers in de gaten. Met focus op gebed, Bijbelstudie en de visie en strategie. Ze vormen samen een team. Ze dienen de gemeente op vrijwillige basis. We geloven in meervoudig leiderschap. Elke oudste heeft een eigen aandachtsgebied. Praktisch gezien komt het oudstenteam elke twee weken samen voor gebed en koersbepaling. 
  • De diakenen: Zijn uitvoerend bezig in de diverse taakgroepen en hebben daarover contact met de oudsten.  
  • De overkoepelende bedieningen: Zijn die van een apostel, profeet, leraar en evangelist. Worden uitgezonden om meerdere plaatselijke gemeenten te helpen. Dat lees je bijvoorbeeld in de brief aan Efeze 4:11. We geloven dat de Here Jezus op die manier ook mensen in de Achterhoek wil gebruiken om ons verder te helpen.