Pastorale zorg

Zorg in de gemeente
De zorggroep ziet zichzelf als een soort achtervang. Wij geloven dat de zorg voor elkaar vooral onderling moet gebeuren in de kringen. Dat is de meest natuurlijke weg en ook de weg zoals wij geloven dat God dit van ons vraagt: naar elkaar omzien. Toch zijn er soms dingen die je niet kunt of wilt bespreken in de kring, of zijn er oudere mensen die niet in een kring zitten. Voor die zorg is de zorggroep. Daarmee willen we niet zeggen dat wij het kunnen oplossen, maar we willen wel graag toezeggen dat we naast je willen staan in de problemen waar je mee worstelt.

Bereikbaarheid van het zorgteam
In de gemeente is pastorale zorg beschikbaar. Heeft u dringende aangelegenheden die pastorale ondersteuning vragen, zoals ziekenhuisopname of een sterfgeval, dan kunt u iemand van het pastorale team bellen. Ook als u andere pastorale kwesties of vragen heeft, dan kunt u één van hen bellen. Ook is het team per mail bereikbaar: zorg@baptistendoetinchem.nl