Vervolg aanbidding- en gebedsavond

Graag zetten wij op 31 augustus opnieuw de deuren van het Metzo College open voor een aanbidding- en gebedsavond:

Dit bericht is geplaatst op 31-07-2022
Vervolg aanbidding- en gebedsavond

Lieve mensen,

Op 30 maart jl. hielden we vanuit geloof en vertrouwen onze eerste aanbidding- en gebedsavond. Omdat we ernaar verlangen om in onze eigen omgeving van betekenis te zijn, in Jezus' Naam. Graag willen we meer mensen in Doetinchem en omgeving bekend maken met Gods liefde en aanwezigheid. We kijken terug op een gezegende avond met mensen vanuit diverse achtergronden en kerken en zijn onder de indruk van de woorden die biddend ontvangen zijn. We vatten het als volgt samen:

Zoek de eenheid. Zoek elkaar op en ga in de naam van Jezus. Maak Hem bekend. Wees niet bang want Hij is met ons. Vertrouw op Hem.

Graag zetten wij op 31 augustus opnieuw de deuren van het Metzo College open voor een aanbidding- en gebedsavond:
Woensdag 31 augustus 20.00 - 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Metzo College (Maria Montessoristraat 5 in Doetinchem).

Doe je mee? Door ons in de eerste plaats op Hem te richten, vertrouwen wij erop dat Hij ons over kerken heen verdere visie en richting geeft. ledereen is van harte welkom. Save the date!

Gezegende groet,

Karen Hanique Linda Ostendorp Foppe Wiersma