Watch the Lamb (let op het Lam)

Gepubliceerd door creatov op

In het liedje gaat het om het verhaal van de man die gedwongen wordt om het kruis van Jezus te dragen als Hij dreigt te bezwijken onder het kruis. Het is een bijzondere ontmoeting waar je vanuit de Bijbel weinig van weet verder. Dit is de tekst waar het wordt verteld:

Matteüs 27 vers 32 – Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen.

Cyrene was een regio in Noord Afrika met een grote Joodse gemeenschap. Simon was hoogstwaarschijnlijk een Jood die naar Jeruzalem was gereisd vanwege het Paasfeest.

Het Lam van God

Wat het filmpje prachtig laat zien is de koppeling van het offerlam dat geofferd moest worden en Jezus die als het Lam van God wordt opgeofferd voor de mensheid. Jezus wordt in het evangelie van Johannes direct aangewezen als het offerlam: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1 vers 29). Dit was de missie van Jezus, dit was Zijn opdracht en bestemming. Maar daarvoor moest deze Jezus zichzelf laten opofferen als een offerlam.

Waar was een offer voor bedoeld? Om mensen met God te “verzoenen”, om de scheiding tussen God en mensen weg te nemen. Nu was het offer van al die dieren die door de eeuwen heen dagelijks en in soms ongelofelijke hoeveelheden werden geofferd niet genoeg om deze verzoening definitief te maken. Het getuigenis van de Bijbel over het offer van Jezus is dat dit eens en voor altijd is. Lees maar in bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 10, Hebreeën 7 vers 27, 9 vers 12, 10 vers 10, 1 Petrus 3 vers 18.

De boodschap van het kruis

Geen offer was voldoende om de mensen met God te verzoenen. De enorme afstand tussen God en mens kon niet worden overbrugd. Tot dit moment van de kruisiging. Gods eigen Zoon stierf een vervloekte dood. Omdat dit de enige manier was om mensen weer in Gods nabijheid te brengen. Hij slaagde in zijn missie. Ondanks zijn ongelofelijke angst en stress gaf Jezus niet op. Vlak voor Hij stierf zei Hij: “Het is volbracht“. Wat was volbracht? De straf op de zonde, het kwaad, was zo voldaan. God is niet boos meer. Dat is Goed Nieuws!

PS: meer weten over God? Check de vernieuwde site IkzoekGod.nl. Je kan hier ook contact zoeken met vrijwilligers om door te praten.


1 reactie

Angela · 05/04/2010 op 10:15

Prachtig filmpje, prachtige tekeningen, mooie song.
Israël dat het kruis met Jezus draagt…en zijn we dat niet allen…ja, schuldig bevonden door onze zonden, maar wat een genade mogen wij ontvangen…door in Hem geloven!

“Neem uw kruis op en wandel”.
“Volg Mij”.

Ik zie naar U op en volg U Heer! Dank U wat U voor ons allen volbracht heeft.
Driedubbel amen.

Gesloten voor reacties.