Dit geloven wij

Baptistengemeente Doetinchem maakt uit van de wereldwijde gemeenschap van Christelijke kerken. Wij geloven in het bestaan van een persoonlijke Drie-enige God, Schepper van hemel en aarde, Die zich geopenbaard heeft door de profeten van het volk Israël en bovenal in Jezus van Nazareth, de reeds lang tevoren beloofde Messias.

De Bijbel open

Wij geloven dat de mens door ongehoorzaamheid gevallen is in zonde, en daardoor de verbinding met God, onze Levensbron, verbrak, met alle gevolgen van dien. Gelukkig heeft God daarin niet berust, maar Hij heeft alles gedaan om liefdevol het contact met de mensen te herstellen. Daarom zond Hij Zijn eigen Zoon, Die leed en stierf om ons te redden. Maar na drie dagen stond Gods Zoon op om ons mensen nieuw leven te geven en in Zijn altijddurende vreugde te laten delen. De Bijbel zegt dat iedereen die belijdt dat Jezus Heer is en dat Hij leeft een kind van God mag zijn.

Romeinen 10 vers 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Wij geloven dat een mens alleen door gelovige overgave aan Jezus Christus behouden wordt. Hij droeg Zijn volgelingen op, om zich, als symbool van die gelovige overgave en de afwassing van zonde, te laten dopen in de Naam van de Drie-enige God. Omdat de doop ook heen wijst naar dood en opstanding van Christus, gebeurt de doop uitsluitend na een persoonlijke geloofsbelijdenis, door onderdompeling en temidden van de kerkelijke gemeenschap. Door geloof en doop gaat die mens dan behoren tot de (plaatselijke) gemeente van Christus.

Wij geloven dat het ogenblik komt dat Christus terugkomt om alle gelovigen te laten delen in Zijn heerlijke toekomst, om al Zijn vijanden te oordelen en om het Koninkrijk van God te vestigen op aarde. Hem dienen en verwachten geeft echte blijdschap. Die blijdschap is niet voor enkele bevoorrechten, maar wordt elk mens aangeboden. Het evangelie verkondigen is daarom onze opdracht. Het staat daarom -terecht- boven de ingang van onze kapel.

Meer weten?

Wil je meer weten over God? Zou je Hem persoonlijk willen leren kennen? Dat kan. Lees het volgende artikel eens… [ klik hier ]