:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

God en geloof

God design

Iedere kunstenaar of designer heeft zijn eigen handschrift, zijn eigen specialiteit. Dat geldt voor Salvador Dali, Hugo Boss en voor… God. Hij is de vormgever van deze wereld en van alle mensen, ook van jou. God heeft iedereen – ook jou – op zijn eigen unieke manier geschapen om met Hem te leven.

Hoe komt het dan dat veel mensen deze relatie niet kennen?

Je bent offline

“Ik doe wat ik wil!” Door deze houding hebben wij mensen onze relatie met God verloren. Je bent “designed by God” (dat is het goede nieuws) maar je ziet hier niet veel van omdat de relatie verbroken is (dat is het slechte nieuws). God houdt van mensen en daarom kwam Hij in beweging. Wij kunnen de relatie niet herstellen. Maar Hij wel. Dat deed Hij met een spectaculaire reddingsactie: God werd mens, Hij komt zo dicht mogelijk naar ons toe!

Staand op een hekje

Religie of persoon?

Jezus kwam als mens om ons te redden. Zijn naam betekent “Redder”: Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Jezus zegt zelf dat Hij de enige weg is tot God. Hij is de weg naar vergeving en naar een gezond leven in relatie met onze Schepper. De enige weg naar een hoopvolle toekomst.

VERBINDING HERSTELD

Gods uitnodiging staat! Een uitnodiging voor een eeuwig leven, vol hoop en in een liefdevolle relatie met Hem! Maar Hij dwingt niemand. Je mag zelf reageren op Zijn uitnodiging. Als je de vriendschap en vergeving van Jezus aanvaardt, als je op Hem vertrouwt en als je in Hem gelooft, kan je Gods liefde ervaren.

Just do it!

Als je je vriendschap met God wilt beginnen kan je Hem dat gewoon vertellen. Je kan dat doen door bijvoorbeeld het volgende gebed uit te spreken:

“Heer Jezus, ik dank U dat u van me houdt.
Dank U dat U mens bent geworden.
Ik heb begrepen dat ik mijn leven zelf bepaalde.
Wilt U nu in mijn leven komen en alle dingen vergeven die ik verkeerd heb gedaan.
Dank U wel dat U mij hebt vergeven door mijn fouten weg te nemen toen U stief aan het kruis.
Ik open mijn hart en mijn leven voor U als mijn Heer en Redder.
Amen”

Als je dit gebed hebt gebeden, mag je er zeker van zijn dat God heeft geluisterd. Je bent een kind van God geworden. Wil je doorpraten, meer weten? Stuur ons een bericht! We zullen snel reageren.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact