Nieuws

Doopdienst 16 december

Op zondag 16 december 2018 wordt er weer een doopdienst gehouden. Wil je je laten dopen of meer informatie over het laten dopen? Spreek een van de oudsten aan in de dienst. Voorafgaand aan de doop worden er een aantal avonden doopstudie gegeven. In deze studies zal het vooral gaan over je persoonlijk geloof, relatie met God, het dagelijks volgen van God, luisteren naar de Heilige Geest en de zegen van de gemeente. Meer over Lees verder…

Jeugd

Watch the Lamb (let op het Lam)

In het liedje gaat het om het verhaal van de man die gedwongen wordt om het kruis van Jezus te dragen als Hij dreigt te bezwijken onder het kruis. Het is een bijzondere ontmoeting waar je vanuit de Bijbel weinig van weet verder. Dit is de tekst waar het wordt verteld: Matteüs 27 vers 32 – Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze Lees verder…