Laatste berichten

Uitgangspunten pastoraat

Het pastoraat in de gemeente is gebaseerd op de volgende fundamentele principes:
De Bijbel is de enige betrouwbare bron is voor geloof en praktijk (zie 1 Tim.3:16,17). Gods Woord is voldoende om een fundament van waarheid te leggen, op basis waarvan alle andere bronnen van kennis kunnen worden getoetst.