:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Uitgangspunten pastoraat

Het pastoraat in de gemeente is gebaseerd op de volgende fundamentele principes:

 1. De Bijbel is de enige betrouwbare bron is voor geloof en praktijk (zie 1 Tim.3:16,17).
  Gods Woord is voldoende om een fundament van waarheid te leggen, op basis waarvan alle andere bronnen van kennis kunnen worden getoetst.

 2. De boodschap en methode van discipelschapsbegeleiding moeten gebaseerd zijn op het volbrachte werk van Christus (zie Kol. 1:27-2:10)
  Het feit dat iedere christen op dit moment eeuwig leeft in Christus, is de enige basis die we hebben om de hoop vast te houden.

 3. Ik vertrouw volkomen op de bediening van de Heilige Geest (zie Joh. 16:7-15).
  Als er geen Heilige Geest zou zijn, zou er geen Kerk en geen kracht zijn om als christen te leven. Hij is de Geest van de waarheid (Joh. 14:17) en Hij zal ons leiden in alle waarheid (zie Joh. 16:13) en die waarheid zal ons bevrijden.

 4. We zijn begrenst door de geloofsreactie van de persoon die we begeleiden.
We zijn niet alleen gered door geloof, maar we zijn ook heilig gemaakt door geloof (zie Gal. 3:1-5).
  We kunnen geen geloof oefenen voor een andere. Ook kunnen we niemand helpen die niet geholpen wil worden. We kunnen daardoor geen mensen bijstaan die zelf niet hun eigen verantwoordelijkheden op zich nemen om voor de waarheid te kiezen. Als zij ervoor kiezen in een leugen te (blijven) geloven of in zonde te leven, dan is dat hun beslissing. Ik respecteer hun recht om keuzes te maken, maar ik geef ook zoveel om ze, dat ik ze laat weten wat de gevolgen van hun keuze zullen zijn.

 5. We hebben allemaal de ondersteuning nodig van de christelijke gemeenschap, en we moeten allemaal ons geloof en onze wandel met God vernieuwen (zie Hebr. 10:17-25)
  Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we ons leven leiden als op zich zelf staand individu. We hebben God en ook elkaar hard nodig.

Bron: Handboek voor counseling tot discipelschap, Neil Anderson, pagina 18-19

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact