:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Hulp aan Haïti

GAiN in actie voor Haïti De Verenigde Naties hebben GAiN gevraagd de wederopbouw van de plaats Croix des Bouquets, en de ruim dertig aangrenzende dorpjes, op te pakken. Het is de bedoeling om samen met de 35 lokale kerken de bevolking te voorzien van water, trauma counseling, onderdak en voedselzekerheid. Ook heeft GAiN plannen om samen met het kinderdorp Hart voor Haïti aan de slag te gaan in Port au Prince en Léogäne. GAiN verwacht binnen enkele weken, zodra de infrastructuur en veiligheid het toestaan, de eerste puinruimteams naar deze gebieden te sturen.

Puinruimen en bouwen

De organisatie zoekt mensen die bereid zijn puin te ruimen onder moeilijke omstandigheden. Voor de langere termijn wil GAiN ook handige klussers als bouwvakkers, metselaars, timmerlieden maar ook verpleegkundig en medisch personeel inzetten. GAiN verwacht dat de eerste teams pas over een enkele weken of mogelijk een paar maanden kunnen vertrekken. Ze wil hiermee de ervaren hulpverlening niet in de weg lopen en ook een zekere mate van veiligheid kunnen waarborgen voor de deelnemers. De reis vraagt wel het nodige van de deelnemers. Er zullen lange werkdagen gemaakt worden en er wordt vermoedelijk overnacht in tenten.

Hart voor Haïti

Een van de eerste reizen gaat waarschijnlijk naar het kinderdorp Hart voor Haïti van Johan Smoorenburg. In dit kinderdorp worden 400 weeskinderen opgevangen. Op dit terrein aan de buitenrand van Port au Prince zijn de school, de kerk en huizen ingestort en ook de muur rondom het terrein is ingestort. Deze muur moet in verband met de veiligheid als eerste weer overeind worden gezet.

Mee op reis?

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deze hulpteams. GAiN houdt hen dan op de hoogte wanneer de eerste reizen van start gaan. Aanmelden kan via e-mail: gvwijngaarden@gainholland.org.

Gebed

Wij willen u vragen om mee te bidden met de kerk van Haïti. Wilt net als hen bidden dat de liefde van Jezus Christus door de kerkleden heen zichtbaar wordt. Wij zijn ons bewust dat als God zijn zegen er niet aan zal geven, alles wat wij doen tevergeefs zal zijn. Wij hopen dat door deze ramp heen er nieuw leven mag ontstaan. Leven dat niet vergankelijk meer is. Een nieuw leven in Jezus Christus. Wij willen u oproepen met grote verwachting te bidden voor deze mensen.

Delen van je Leven

Wij willen u de gelegenheid geven uw leven te delen met deze mensen. U kunt een gift geven, die direct terecht zal komen bij een van de slachtoffers. Alleen als u geeft kunnen wij het doorgeven, zo zijn wij direct met elkaar het lichaam van Christus, dat uitreikt naar de slachtoffers.  GAiN Holland zamelt geld in voor de aanschaf van onder andere deze pakketten. Mensen kunnen geven via bankrekeningnummer 451636015, t.n.v. GAiN Holland, o.v.v. Hulp Haïti, code 920.

Meer informatie over GAiN, ga naar www.gainholland.org.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact