:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Zeven keer het kruis

kruis_van_christus

De studie van zaterdagavond van het Jeugdkamp ging over het Kruis van Christus. Je kan veel geheimen vinden in het kruis. In deze studie zo’n zeven verschillende tekens die je kan zien in het kruis:

1. De grote strijd

Het is het beeld van een oorlog. Denk aan “Lord of the Rings“, “Narnia” of nog eigentijdser. Strijd tussen goed en kwaad. Een grimmige strijd. De wereld is bezet gebied. Mensen zijn hierin gevangen. Om mensen te bevrijden is er een plan nodig. Dat zie je in het kruis:

 • In het kruis zie je de vernietigende kracht van de zonde. Als zonde zijn gang gaat eindigt de wrede dood!
 • In het kruis zie je de afschuwelijke dood en hel, de straf die Jezus vrijwillig draagt omdat Hij vol liefde voor mensen is!
 • Jezus wordt “tot zonde gemaakt” staat in de Bijbel. Hij neemt iets op zich, om mij rechtvaardig te kunnen verklaren.
 • In het kruis zie je dat er maar één redding mogelijk is: door het kruis, Gods eigen initiatief
 • Overwinning op de dood
 • Nederlaag van Satan
 • Jezus overwon, Hij is de sterkste (zijn kracht werd in Hem ook in zwakheid volbracht!

HET KRUIS IS EEN OVERWINNINGSTEKEN

VRAAG: normaliter is een held een spierbonk, een grootheid, een krachtpatser. Maar Jezus zet het beeld op zijn kop van een “held”. Hoe was Jezus “held”? (1 Kor 1:18-31)

2. De gevangenis

Eerder ging het al over een bezettingsmacht. De Bijbel heeft het ook over een gevangenis. De gevangenis van de zonde. Doordat je in deze gevangenis zit, lijkt het of je vastzit aan het verkeerde, zijn er verkeerde motieven in de mens… Maar het kruis laat iets bijzonders zien:

 • In het kruis zie je dat je gevangen was door de zonde
 • Door het kruis zie je dat het hopeloos is, geen kans te ontsnappen, net Alcatraz Island (onmogelijk te ontsnappen)
 • Het kruis bevrijd je uit deze gevangenis
 • Het kruis is de betaling van de fouten, de boete is volbracht, de schuld ingelost
 • Het kruis koopt je vrij uit de slavernij. Nu ben je geen slaaf meer, maar kind van God!
 • Jezus zegt: “Wie door de Zoon is vrijgemaakt is echt vrij”. Jij mag dus kiezen voor Jezus en tegen de zonde.

HET KRUIS IS DE SLEUTEL NAAR JE VRIJHEID

VRAAG : Lees Hebreeen 2 vers 14-15 op. Angst voor de dood maakt slaven. Stel dat je niet bang bent voor de dood, kan je dan toch een slaaf zijn? Van wat dan? En hoe kan je hiervan worden bevrijdt?

3. Ziekenhuis

Het vervelende van deze wereld is dat mensen ziek zijn. Ongezond. En mensen moeten genezen worden. Op zich niet zo’n leuk beeld, maar wel goed om te zien. Wij waren ook ziek, zonder God. Zelfs ten dode opgeschreven. Het kruis is het ultieme medicijn!

 • Bijbel spreekt over ziekte die Jezus troffen toen Hij aan het kruis hing!
 • Het kruis is het enige tegengif tegen de zondige natuur van de mens
 • Het kruis is een soort bloedtransfusie: het reinigt je door en door van zonde en fouten
 • Het kruis laat de betrouwbare dokter zien. Hij kent het medicijn, Hij kent precies al onze symptomen, heeft het zelf doorgemaakt en heeft het overwonnen door Zijn opstanding uit de dood!
 • Het kruis laat de nieuwe geboorte zien, het nieuwe leven dat eruit voortkomt. Jezus is daarin voorgegaan!
 • Het kruis laat het genezingsproces zien: misschien zie je het nog niet, maar de genezing werkt uit in je leven hoe meer je met God omgaat!
 • Het kruis laat je kijken tot over de dood heen, de dood heeft geen vat meer op de kinderen van God, maar je hebt nu al eeuwig leven ontvangen.
 • Jezus kwam voor zieken, niet voor gezonde mensen. Wil je je door Hem laten behandelen?

HET KRUIS IS EEN MEDICIJN!

VRAAG: Jesaja 53 vers 4 – 5. Wat geeft ons genezing?

4. Een rechtzaak

Bij een rechtzaak wordt iemand die beschuldigd wordt definitief beoordeeld door de rechter, Het bewijs wordt verzameld, alles wordt gewogen. En de uitspraak volgt. Als God je rechter is dan is de uitspraak zeker “SCHULDIG”. Maar het kruis heeft hier verandering in gebracht. De overtreding was enorm, de straf die moest worden opgelegd vreselijk.

 • Het kruis waarop Jezus gestraft werd laat zien hoe ernstig het eigenlijk met ons gesteld is en hoe schuldig de mens tegenover God is
 • Het kruis laat zien dat zonde maar één uitkomst heeft: de dood
 • Het kruis verteld dat de straf op een ander kwam en dat het onmogelijke mogelijk werd: onverdiende vrijspraak!
 • Aan het kruis werden de straffende handen van God veranderd in vergevende en uitgestoken handen!
 • Het kruis rekent af met de wet die we niet kunnen houden, aan de eis is voldaan en de wet is in het archief gezet (teloorgang nabij)
 • Het kruis verklaart ons vrij, aan de eis is voldaan!
 • Het kruis laat Jezus zien die in onze plaats onder de straffende hand van God kwam. Hij werd geslagen vanwege onze fouten, vanwege onze zonden, vanwege ons zondige bestaan.
 • Aan het kruis zie je de onbegrijpelijke liefde van God die Zijn Zoon opgeeft iut liefde voor jou. Je Rechter wordt je Redder!
 • Door het kruis wordt je rechtvaardig verklaard. Dat is niet iets wat je verdient, maar dat is iets wat je ontvangt. Het is goed tussen God en jou!
 • Het kruis geeft geloof en vertrouwen: God accepteert je!
 • Het kruis geeft je een hoopvolle toekomst (Jezus is eenmaal voor ons gestorven zodat wij nu met Hem in een nieuw leven zullen leven!)

HET KRUIS : VRIJSPRAAK!

VRAAG: Lees 2 Kor 5:21. Het gaat hier om een ruil. Wat heeft Jezus voor ons overgenomen? En wat mag jij van Hem overnemen?

5. Het voorbeeld van een adoptie

Mensen zijn eigenlijk ouderloos. We waren geschapen om een diepe relatie met God te hebben. Maar nu zijn mensen wezen geworden. Het is een diep gevoel van eenzaamheid, een leegte in de mens die maar niet gevuld kan worden. God kan dat wel. Hij wil je Vader worden. Hij wil je adopteren als zijn kind!

 • Aan het kruis stierf Jezus, de Zoon van God, vaderziel alleen. Hij was zonder zijn Vader. Zodat jij als zoon en dochter aangenomen kon worden.
 • Het kruis laat een nieuwe geboorte zien, een geestelijke geboorte in Gods gezin.
 • Het kruis maakt de betekenis van de doop (watergraf) duidelijk: je sterft in je oude natuur en je krijgt een nieuw leven, een nieuwe natuur.
 • Het kruis verandert je positie naar God toe: eerst was je veraf, was je een knecht, je wordt nu kind en erfgenaam!
 • Het kruis maakt je erfgenaam van de Allerhoogste. Je hebt recht op alles wat Hij bezit!
 • Door het kruis kon de Heilige Geest uitgestort worden op de kinderen van God. Deze geest helpt je om “Abba, Vader” tegen God te zeggen.

HET KRUIS IS EEN ADOPTIEBEWIJS

VRAAG: lees Efeze 1 vers 4-6. Nadruk hier ligt hier op wat je ontvangt in Christus. In Hem, in Jezus. Hoe vaak staat dat daar? Denk je dat iemand van zichzelf zeggen: “Ik ben een kind van God”

6. Voorbeeld van een relatie

Deze wereld is niet echt in harmonie. Er zijn spanningen. Op grote schaal (wereldmachten) maar ook in het klein (in het gezin, op school, vriendengroep, familie…) Met God leven we van nature helemaal niet in harmonie. Maar zijn we vijandig. Maar God is naar ons toegekomen en heeft de relatie hersteld.

 • Het kruis laat zien hoe erg de vijandschap tussen God en mensen eigenlijk is
 • Het kruis laat Gods verdriet en pijn zien van mensen die Hem afwijzen, laat ons zien wat de zonde Hem heeft gekost
 • Het kruis helpt je om tot inkeer te komen als je ziet dat God de zonde op zich neemt
 • Het kruis is niet alleen je vergeving, maar ook herstel van je relatie met God!
 • Het kruis laat Gods toewijding en onvoorwaardelijke liefde naar je zien
 • Het kruis laat zien hoeveel je voor Hem waard bent
 • Het kruis helpt je ook om te zien hoeveel de ander waard is: God Zelf wilde er voor sterven. Als dat niet kostbaar is?!
 • Het kruis helpt je om anderen te vergeven, omdat door het kruis jij bent vergeven

HET KRUIS IS EEN UITGESTOKEN HAND

VRAAG: Zou jij je leven willen geven voor een vijand? God deed dat. Lees Romeinen 5:5-11. Heeft God vrienden voor het leven gemaakt? Durf jij jezelf een vriend van God te noemen?

7. Een kruispunt

Het kruis kan een blijvend effect hebben in je leven: door het kruis te accepteren zoals God het aanbiedt. Dat betekent een keuze maken. Een keuze van overgave.

 • Door het kruis wordt je van dood levend gemaakt
 • Door het kruis is de oplossing compleet. Probeer er niet nog wat extra bij te verzinnen!
 • Jezus stierf aan het kruis als Overwinnaar. De toekomst is veilig en gegarandeerd in Zijn hand
 • Jezus koos voor het kruis, vrijwillig. Wat is jou reactie? Jij mag Hem vrijwillig volgen en Hem kiezen als Heer.
 • Het kruis vraagt je om “ja” en “dank u” te zeggen voor het goede wat God je aanbiedt
 • Door het kruis wijkt mijn wil voor Gods wil

HET KRUIS IS DE PLAATS VAN OVERGAVE!

VRAAG: Lees Galaten 2:20. Welk besluit heeft de schrijver genomen? Heb jij ook zo’n beslissing gemaakt?

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact