:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Ik geloof in de Opstanding

Waarom geloven wij in de opstanding van Jezus Christus? Een korte presentatie met wat doordenkers over dit thema. In de Paasdienst in baptistengemeente Doetinchem heb ik het een en ander al uitgelegd. Maar er is meer dan dit, en nog steeds niet compleet. Want er is meer reden om te geloven in een levende Jezus dan je als vluchtige lezer soms door heb.

Wist je trouwens dat het opstaan uit de dood van Jezus, zijn “herrijzenis” (prachtig woord trouwens) een van de meest historische feiten is? Dat heb ikzelf lang niet doorgehad. Ik geloofde het omdat de Bijbel dat zei. Toch kan ik me goed voorstellen dat dit een onbevredigend antwoord is voor veel mensen. En eigenlijk ook niet voor mezelf. Maar welke feiten zijn naast de Bijbel  belangrijk?

Een paar argumenten heel in het kort op een rijtje:

  • Jezus heeft zijn lijden, sterven en opstanding voorspeld. Zelfs zijn discipelen waren verbaasd dat Jezus opstond uit de dood, en achteraf begrepen ze het pas. Johannes schrijft dat expliciet in Johannes 3 vers 19 – 22 “… na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had…
  • Het graf was leeg. Het idee dat het lichaam geroofd zou zijn om een mythe the creëren lijkt me niet logisch. Want de daders wisten het toch zelf? Waarom zouden zij er dan zelfs hun leven voor over hebben om vast te blijven houden aan hun geloof in de levende Jezus?
  • Na zijn opstanding heeft Jezus meerdere ontmoetingen met mensen gehad. Zelfs tot een groep van 500 mensen (1 Korintiërs 15 vers 3 – 8). Deze mensen hebben de overtuiging gehad dat het geen visioen of hallucinatie was.
  • Het sterkste argument is daarom wel het ontstaan van de kerk. Want waarom zou deze kerk zijn ontstaan als er slechts een sprookje werd verteld? Als met de dood van Jezus gewoon een mooie tijd zou zijn afgesloten? Andere zogenoemde messiassen die bekend zijn uit de eerste eeuw hebben na hun dood geen volgelingen overgehouden. Denk aan Judas de Galileeër (het jaar 6 AD), Simon bar-Giora (werd door Titus gedood rond het jaar 70 AD) of bar-Kochbar (rond het jaar 135 AD ter dood gebracht). En als de beweging die zij hadden gestart doorging, dan was het om een opvolger, een “nieuwe messias” te kiezen. Nooit is een opvolger van Jezus gezocht door deze grote groep mensen die zich christenen gingen noemen.
  • Sommigen zeggen dat Jezus niet echt helemaal dood was. Maar zouden de discipelen dan hebben geloofd in de opstanding en vol geloof en hoop hebben geleefd? En hoe zou Jezus dan op de derde dag het graf uit zijn gekropen? “Het is onmogelijk dat iemand die halfdood, zwak en ziek het graf uit kwam kruipen op zoek naar medische verpleging en kracht, de discipelen de indruk kon wekken dat hij de Overwinnaar van de dood en het graf was, de Prins van leven; een overtuiging die de grondslag was voor hun toekomstige bediening. Zo’n verschijning zou alleen de indruk van een opstanding verzwakken. Het zou een trieste verschijning zijn en kon onmogelijk hun teleurstelling in enthousiasme veranderen en hun vroomheid verheffen tot aanbidding.”
  • De levens van veel mensen zijn veranderd na de opstanding van Jezus. Denk aan de apostelen, de grondleggers van de kerk. Dat kan toch niet zijn op basis van een fantasie?

De afweging van deze dingen laat ik graag aan iedereen over.

Boekentips

Wil je meer weten of onderzoeken, hier wat suggesties van boeken om eens mee aan de slag te gaan:

  • “Jezus, feit of fictie”, Josh McDowell
  • “Eenvoudig christelijk”, Tom Wright
  • “Brieven van een scepticus”, G.A. Boyd & E.K. Boyd

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact