:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Themamaand “Heilige Geest”

Themamaand "De Heilige Geest"

Eind mei vieren we met de gemeente van Jezus Christus Pinksteren en herdenken we dat de Geest van God werd uitgestort op zijn kinderen. Vaak blijft de Heilige Geest de “bekende Onbekende”. God die in ons woont, die ons de geheimen van God openbaart. De Heilige Geest geeft aan de kinderen van God ook gaven en helpt om vrucht te dragen. Soms durven we de gewone Hollandse vraag niet te stellen: “Hoe werkt dat dan, hoe gaat dat dan?”

De hele maand mei staat in het teken van onderwijs en ontdekken van de Heilige Geest. Wie is Hij, wat zegt de Bijbel over Hem, waar mogen we ons naar uitstrekken… Het thema zal leidend zijn in de zondagse diensten. In de huiskringen wordt de verdieping gezocht, bij de jongeren zullen we ook dieper het thema induiken, de zondagsschool gaat aan de slag met het feest van Pinksteren.

Nu zijn er veel verschillende kerkelijke culturen en tradities. Soms is dat de oorzaak van grote terughoudendheid om opzoek te gaan naar een grotere rol die de Heilige Geest mag spelen in ons persoonlijk leven en in de gemeente. In deze maand willen we ons niet laten leiden door al die verschillende ervaringen en tradities maar juist op zoek gaan naar wat God ons duidelijk maakt door de Bijbel (het Woord van buiten) en Zijn Geest (het Woord van binnen).

Laten we ons in gebed uitstrekken naar een geestelijke vernieuwing en bidden dat God zijn Geest zal zenden in de gemeente als stromen op het droge!

Wouter van der Toorn

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact