:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Ik zie een leger (Floyd McClung)

Ik zie een leger (Floyd McClung)Met je menselijke ogen zie je een dal vol dorre doodsbeenderen. Kijk met de ogen van God, dan zie je een geweldig leger! Dat beeld uit Ezechiël 37 heeft Floyd McClung overgenomen als motief voor zijn boek, waarvan de ondertitel luidt: ‘Kerk-zijn op een andere manier’.

Vaak genoeg heb ik een voorwoord bij een boek geschreven, maar ik vermoed dat ik nu voor het eerst een voorwoord voor een publicatie van een andere uitgeverij heb geschreven. ‘Ik zie een leger’ is een aanbeveling ten zeerste waard. Gistermiddag tijdens een conferentie in Oldebroek, waar het boek werd gepresenteerd, gebruikte Floyd het beeld van een grote, sterke rugbyspeler van de Cape Town Stormers. Stel je eens voor dat zo’n reus de kleedkamer binnenkomt bij z’n coach, en in huilen uitbarst: Coach! Het is zó koud buiten! En ze vallen me allemaal aan, op het veld! Ze willen me pijn doen! Coach, wat heerlijk dat u van me houdt – maar kunnen we alsjeblieft niet in de kleedkamer verder spelen? Toe nou! Hier is het warm en veilig!

De Kerk, de Gemeente, is veel meer dan alleen maar twee uurtjes op een bepaalde locatie. Een kerkdienst of samenkomst is niet meer dan de theepauze tijdens de strijd waar het écht om gaat, zegt Floyd. Kijk goed, loop om het dal heen: vol dorre doodsbeenderen! Maar kijk er ook van boven naar, met Gods ogen. Zie wat God ziet: een machtig leger. Strijders die zich erin trainen om priesters te zijn, zo dicht mogelijk in de nabijheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Strijders die een hart hebben voor de mensen, en die als koningen dicht bij komen om hen met Goddelijke macht en liefde te helpen.

We kijken terug in de geschiedenis, en om ons heen op de kaart van kerkelijk Nederland. Een dal van dorre doodsbeenderen. Je zou haast de conclusie van de profeet onderschrijven: ‘Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen’ (Ezechiël 37:11). Floyd bemoedigt ons, door (zoals D.L. Moody het eens formuleerde) in feite te zeggen dat dit in één vers een enorme waarheid is én een enorme leugen. Inderdaad, onze botten zijn verdord!

Maar nee, onze hoop is niet vervlogen. Kunnen deze beenderen herleven? Dat is waar ik naar verlang: naar de échte Kerk. Geen muren, toren, kerkbanken, liedboeken en bijbels, pepermunt. Levende stenen! Desnoods niet meer dan twee of drie mensen, als Jezus maar in het midden is. De kerk van Handelingen twee vers tweeënveertig tot en met zevenenveertig, eigenlijk van het hele boek Handelingen. De kerk van Paulus, Petrus en Johannes – of beter: gewoon de Gemeente van God. Een kerk die niet alleen maar samenkomsten houdt, maar een levend Lichaam is, de belichaming van Christus. Een gemeente die onmerkbaar dicht bij de Heer leeft, en merkbaar dicht bij de mensen woont.

mr Henk P. Medema

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact