:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

De uitnodiging (William P. Young)

De Uitnodiging (Young)Is God echt wel zo goed? Ben ik echt wel zo geliefd? In deze roman worden de twee meest aangevochten waarheden uit de Bijbel op een aangrijpende manier uitgewerkt. Het is bij uitstek een boek voor deze tijd; volgens mij is er namelijk grote behoefte aan verbeeldingsvolle verhalen die het imago van een bedreigend, manipulerend en veroordelend christendom tegengaan en genade weer in het hart van het evangelie plaatsen. Dat doet dit boek uitmuntend.

Een man verliest zijn dochtertje. Hij belandt in het krot waar zijn kind is vermoord. Daar wordt hij geconfronteerd met degene op wie hij het meest boos is. Er ontspint zich een ontmoeting waarbij al zijn vooroordelen, twijfels en angsten naar boven komen. Eén voor één smelten ze weg in een ontmoeting die genade aan het licht brengt. De man keert als een veranderd mens uit de bouwval terug.

The Shack is zo’n boek dat je niet weg kunt leggen. Het biedt een boeiend verhaal waarin je van begin tot eind benieuwd bent naar de uitkomst. Tegelijkertijd behandelt het grote thema’s: waarom mensen lijden en sterven, wie God is, wie we zelf zijn in relatie tot God en elkaar, genade, vergeving. Dat gebeurt vanuit een verrassend perspectief, waarbij je soms even met je ogen moet knipperen.

Zoals op het moment dat Mack, de hoofdpersoon, voor de keuze wordt gesteld welk van zijn kinderen hij naar de hel zou willen sturen.

Het boek maakt prachtig gebruik van de verbeelding om Gods verrassende en ontwapenende omgang met zijn geliefde mensen weer te geven. Het lijkt daarin op De Ruimtetrilogie van C.S. Lewis uit de vorige eeuw, of op De Pelgrimsreis, het klassieke boek van de zestiende eeuwse Puritein John Bunyan. Eugene Peterson, theoloog en schrijver van The Message, schrijft in zijn aanbeveling dat dit boek de potentie heeft om net zoveel invloed te hebben op onze generatie als De Pelgrimsreis toen. Niet alleen in thematiek, maar ook in het gebruik van beeldtaal is het inderdaad een boek dat helemaal in de huidige tijdgeest past. Voor mensen die weinig raad weten met het gebruik van fantasie om tot zinvolle overdenkingen te komen zou dit boek echter wel eens minder te pruimen kunnen zijn. Hoe kun je bijvoorbeeld de drie-eenheid in een huis-tuin-en-keuken situatie plaatsen! En er is wellicht ook een categorie christenen die de vrijmoedige beschrijving van een geloofsrelatie met God vanuit het volbrachte werk van Jezus in dit boek veel te ver vindt gaan. Je kunt Hem toch niet papa noemen!

Ik kreeg The Shack van een bevriend echtpaar, hij taalwetenschapper, zij lerares. ‘Dit moet een poëtische ziel als jij kunnen waarderen,’ zeiden ze. Inderdaad biedt dit boek naast een pakkend plot ook het plezier van prachtige sfeerbeschrijvingen en levendige dialogen. William Young, Canadees en zoon van zendelingen, is erin geslaagd theologische vraagstukken in een boeiend verhaal te gieten. Zijn elastische, tedere stijl valt mooi samen met de kern van zijn boodschap: een ontmoeting met Gods genadevolle vaderhart. [ bron ]

Dit boek is ook verkrijgbaar via de bookshop “Het Mosterdzaadje”, iedere zondag geopend tot een uur na de dienst.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact